โหลดโปรแกรมเล่น ...

หนังสติ๊กที่ยิงลูกศร
ยิงท่องเที่ยวเป็นสลิงสร้างขึ้นมาเพื่อยิงลูกศร. มันทำงานเหมือนสลิงธรรมดา, แต่แทนที่จะบางยางที่กว้างขวาง, มันมียาง “กระเป๋าเสื้อ” ซึ่งลดลงลูกศร.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์