โหลดโปรแกรมเล่น ...

วิธี Glock ปืนงาน;

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานของปืน Glock 19. วิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นโดยแอพลิเคชันแมตต์ RITTMAN Cinema 4D.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์