โหลดโปรแกรมเล่น ...

เอชบีโอเชอร์โนบิล VS ภาพจริง
ชุดเป็นจริงมาก, แต่คุณไม่เข้าใจวิธีการมากจนคุณเปรียบเทียบฉากกับความเป็นจริง.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์