โหลดโปรแกรมเล่น ...

การออกกำลังกายถ้าสิงโตหลบหนีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
เมืองสวนสัตว์สวนสัตว์ Tobe Tobe ของ Iponias, มันคือการออกกำลังกายเป็นประจำทุกปีในการจับภาพสิงโตที่ได้หลบหนีออกจากกรงได้. บทบาทของสิงโต, เขาเป็นคนที่มีเครื่องแต่งกายที่ตลก.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์