โหลดโปรแกรมเล่น ...

เล่น Yann Tiersen เดินบนเปียโนแกรนด์
เพลงที่แผนอันสำคัญยิ่งเล่นชิ้นคลาสสิก “Rhyme เป็น d`un อื่น” เปียโนเท้าขนาดใหญ่. ตัดตอนมาจากเทศกาล Mirabilia ในอิตาลี.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์