โหลดโปรแกรมเล่น ...

จราจรติดขัดบนบันไดเลื่อน
หลายร้อยคนอยู่ที่ทางออกของบันไดเลื่อน, ก่อให้เกิดความแออัดอันตราย.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์