โหลดโปรแกรมเล่น ...

เรือไม่ได้อารมณ์เสีย

บริษัท ดัตช์ Damen Shipyards กลุ่มส่งเรือสองลำ SAR การเดินเรือในปี 1906 หน่วยยามฝั่งคำสั่ง. เรือเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยความสามารถในการไม่ลื่นดังแสดงในวิดีโอของการทดสอบนี้.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * * * *