โหลดโปรแกรมเล่น ...

วิธีการต่ออายุเครื่องหมายเก่า
ครูแซนดี้ Owens แสดงให้เราเห็นเคล็ดลับที่เราสามารถให้ชีวิตที่สองปากกาที่ไม่เขียนเป็น. การเชื่อมต่อสายไฟที่ด้านหลังของปากกากับเทปและเปลี่ยนปากกาเหนือหัวของเธอ 25 ครั้ง. แรงเหวี่ยงส่งหมึกที่เหลืออยู่ในปลายปากกา.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์