โหลดโปรแกรมเล่น ...

ทางที่ผิดในการทำความสะอาดแม่น้ำ
ใน Novi Pazar เซอร์เบีย, ขุดบนสะพานเก็บขยะที่สะสมบนพื้นผิวของแม่น้ำที่น้ำท่วมและพ่นพวกเขากลับลงไปในน้ำในด้านอื่น ๆ ของสะพาน. จุดประสงค์ไม่ได้ถูกน้ำท่วมสะพาน, โดยไม่มีใครที่จะดูแลเกี่ยวกับการที่ขยะจะสิ้นสุด.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์