โหลดโปรแกรมเล่น ...

ด้ามจับมีดของดินสอสี

ช่างฝีมือจากสวีเดนผลิตด้ามมีดโดยใช้ดินสอสีติดกาวกับอีพอกซีเรซิน.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่.