โหลดโปรแกรมเล่น ...

เทอร์โมเพื่อซ่อมแซมหลุมบ่อ
ChipFill เป็นเทอร์โมที่ออกแบบมาสำหรับการซ่อมแซมรอยแตกและหลุมบ่อในทางเท้า. ผลิต โดยบริษัท Geveko เครื่องหมาย เดนมาร์ก.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์