โหลดโปรแกรมเล่น ...

ผู้หญิงสับสนที่ประตูกระจก
ออกจากอาคาร, ผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูกระจกโดยไม่สังเกตเห็นว่ามันเปิดอยู่แล้วอย่างเต็มที่, และตกอยู่ในพาร์ทิชันแก้ว.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์