โหลดโปรแกรมเล่น ...

การทำงานเป็นทีมสำหรับการผ่อนคลายสายเคเบิล
โดยไม่ต้องระวิง, ทีมงานคนงานทำงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายสายเคเบิลและสถานที่ในคูน้ำขุดถนน. สี่คนงานยกหลอดและหันไปรอบ ๆ เป็นคลายสายเคเบิล.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์