โหลดโปรแกรมเล่น ...

การสังเกตของการพัฒนาของตัวอ่อนเจี๊ยบ
หมายเหตุ: การพัฒนาของตัวอ่อนเจี๊ยบกับกระบวนการงอกตะพาบ. ไข่ที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะมีบุตรยาก – ที่จะเรียกใช้การทดลองนี้ต้องการไข่. ในการทดลองไก่เติบโตเช่นเดียวกับที่ขยายตัวในเปลือก.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์