โหลดโปรแกรมเล่น ...

พับอุจจาระจากชิ้นส่วนของไม้
ช่างไม้ผู้สูงอายุจากประเทศจีนสร้างอุจจาระพับไม้เครื่องมือมือ, โดยใช้เพียงชิ้นส่วนของไม้.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์