โหลดโปรแกรมเล่น ...

เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะปิดเป็นครั้งแรก
นี่คือ Stratolaunch, เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดมากที่สุดในโลก, ซึ่งทำให้บินครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2019. Stratolaunch ถูกออกแบบมาสำหรับการยิงจรวดสู่อวกาศจากความสูง 11.000 มาตรการ (เช่นจากบรรยากาศ, เพราะฉะนั้นชื่อ). แต่ก็มีนก 117 เมตรและมีความยาว 73 เมตร.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์