โหลดโปรแกรมเล่น ...

สวดกับเพลงโลหะ
พระสงฆ์ Haka Kekäläinenคนเป็นจำนวนมากในฟินแลนด์, เขารักโลหะหนัก. ดังนั้น, เมื่อเขากลายเป็นนักบวชคิดว่าจะแปลความหมายของบทสวดทางศาสนาด้วยโลหะเพลงระหว่างการดำเนินการ. ขณะที่วิธีนี้อาจดูเหมือนนอกรีต, คุณสมบัติเหล่านั้นได้นำผู้คนจำนวนมากในคริสตจักร.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์