โหลดโปรแกรมเล่น ...

วิศวกรรมความเที่ยงตรงจากประเทศญี่ปุ่น
การก่อสร้างการสาธิตการใช้ ปล่อยไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกล (EDM) ในประเทศญี่ปุ่น.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์