โหลดโปรแกรมเล่น ...

แผงจดจำใบหน้าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ (จีน)
แผงดิจิตอลในสนามบินประเทศจีนใช้ระบบจดจำใบหน้าจะช่วยให้ผู้โดยสารพบเที่ยวบินและถนนของพวกเขาไปที่ประตูด้านขวา.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์