โหลดโปรแกรมเล่น ...

เทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติในประเทศปากีสถาน
จอดรถอัตโนมัติอาจดูเหมือนเราเป็นเทคโนโลยีใหม่, แต่ใช้ไปแล้วสำหรับทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศปากีสถาน. นอกจากนี้ยังสนับสนุนคำสั่งเสียง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์