โหลดโปรแกรมเล่น ...

การสร้างเรือปืนใหญ่ 1908
การก่อสร้างของปืนใหญ่ขนาดใหญ่บนเรืออังกฤษ, ระหว่างอุปกรณ์ทางทะเลการแข่งขันสูงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์