โหลดโปรแกรมเล่น ...

เรือบรรทุกสินค้าชนที่สะพาน
เรือบรรทุกสินค้าฮิตสะพาน Gwangan ในปูซาน, เกาหลีใต้.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์