โหลดโปรแกรมเล่น ...

หุ่นยนต์กระดาษ
ผู้ใช้ที่มีชื่อ Kikousya จากประเทศญี่ปุ่น, สร้างหุ่นยนต์กลนี้อย่างสิ้นเชิงของกระดาษ. หุ่นยนต์ rewinding การจัดเก็บพลังงานในวงยืดหยุ่น, และล้อรถไฟสามารถเดินไปไม่กี่วินาที.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์