โหลดโปรแกรมเล่น ...

กระเต็นช่วยให้หัวมีเสถียรภาพในขณะที่การล่าสัตว์
กระเต็นยืนอยู่บนการถ่ายเล็ก ๆ อย่างรอบคอบมองน้ำของทะเลสาบที่จะจับปลาบาง. ขณะที่ร่างกายจะถูกย้ายอย่างต่อเนื่อง, หัวยังคงมีเสถียรภาพอย่างสมบูรณ์.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์