วิธีฉากที่สร้างขึ้น “ปลาดิบ” หยุดการเคลื่อนไหว
วิดีโอจากภาพยนตร์เรื่อง "เกาะสุนัข" (เกาะสุนัข), ที่เราเห็นว่าพวกเขาถ่ายทำหนึ่งในฉากที่มีชื่อเสียงมากที่สุด.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์