โหลดโปรแกรมเล่น ...

ดื่ม 4 แก้วเบียร์ 8 วินาที
พระ Chambers พยายามดื่มสี่แก้วเบียร์ในแปดวินาที. บันทึกครั้งแรกในโลก.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์