เครื่องบันทึกเสียง…

เสือจะใช้ขั้นตอนแรกของพวกเขา

แม่เสือควรจะยืนออกงานของตนระหว่างการล่าสัตว์และการดูแลของขนาดเล็ก, ซึ่งมีเพียงการเริ่มต้นที่จะใช้ขั้นตอนแรกของพวกเขา. ตัดตอนมาจากสารคดี “ราชวงศ์” บีบีซี.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์