เครื่องบันทึกเสียง…

ข้ามกับหูฟังบนหัว

ทางเท้าข้ามถนนกับหูฟังบนศีรษะของเขา

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์