โหลดโปรแกรมเล่น ...

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถบัสขับรถช่วยชีวิตลูกแมว
ในถนนเควซอนประเทศฟิลิปปินส์, ขับรถช่วยลูกแมวเดินระหว่างการเข้าชม, แล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้แจ้งเพื่อรับเขา.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์