โหลดโปรแกรมเล่น ...

ต้นไม้ที่ตัดเก็บไว้โดยไม่กี่สาขา
ไม้ไม่สามารถตัดต้นไม้ตลอดทางผ่าน

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์