โหลดโปรแกรมเล่น ...

ชิ้นใหญ่ของหินตกลงไปในน้ำ (บราซิล)
ในเหมืองในบราซิล, ขุดพยายามที่จะแยกออกเป็นชิ้นใหญ่ของหิน. ชิ้นจะตกอยู่กับน้ำหนักของมันในน้ำ, ก่อให้เกิดการขนาดใหญ่ “การระเบิด”.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์