โหลดโปรแกรมเล่น ...

การแบ่งเซลล์ดูในกล้องจุลทรรศน์, เมื่อจู่ ๆ…
ผู้ใช้ของฉันกล้องจุลทรรศน์โลกบันทึกการแบ่งเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์, ทันทีเมื่อมาถึงปรสิต… มันเป็นไม่ได้ใช้งาน (เรียกว่าหมีน้ำขนาดเล็ก), สัตว์ขนาดเล็กความยาวก้อง 0,5 มม.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์