โหลดโปรแกรมเล่น ...

ชายคนหนึ่งจากตำฟิลิปปินส์ “น้ำตาในสวรรค์”
บอส Tolo จากฟิลิปปินส์เล่นเปียโนและร้องเพลงชิ้นสวยงาม “น้ำตาในสวรรค์” ของ Eric Clapton.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์