โหลดโปรแกรมเล่น ...

มดตะนอยกับแมลงสาบ
ตัวต่อและแมลงสาบมีส่วนร่วมในการต่อสู้พื้นดินที่มีความรุนแรงมาก. แต่ทันใดนั้น, จิ้งจกมาจากที่ไหนเลยและคว้าทั้งแมลงด้วยปากของมิลลิวินาทีที่. การต่อสู้จบลง!

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์