โหลดโปรแกรมเล่น ...

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยี
เกษียณนายทหารที่ทนทุกข์ทรมานจากโรคเสื่อมพาร์กินสันเป็นครั้งแรกการทดสอบเทียม electrostimulation (ดีบีเอส). ชมขณะนี้โลกเปลี่ยนไปตลอดกาลหลังจากการรักษานี้.

4
ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์
ใหม่ล่าสุด เก่าแก่ที่สุด ได้รับการโหวตมากที่สุด
เชลลีย์
จากผู้เข้าพัก
เชลลีย์

หลังการวินิจฉัยโรคพาร์ฉัน, i was on Carbidopa and Pramipexole for two years, as the disease progressed my symptoms worsened, with my neurologist guidance i started on natural PARKINSONS DISEASE TREATMENT from Rich Herbs Foundation (www.richherbsfoundation.com). The treatment worked very effectively for my Parkinson’s, most of my severe symptoms simply vanished within the first 3 months on the treatment, i feel better now than I have felt in years and i can feel my strength again. My neurologist was very open when looking at alternative medicines and procedures, this alternative parkinson disease treatment is indeed a breakthrough.

ลอเรล Barrus
จากผู้เข้าพัก
ลอเรล Barrus

I was diagnosed with Parkinson’s disease nearly 4 years ago, at age 51. I had a stooped posture, tremors, muscle stiffness, sleeplessness, and slow movement. I was placed on Sinemet for 7 months and then Sifrol and rotigotine were introduced which replaced the Sinemet but I had to stop due to side effects. I was in denial for a while as there is no history of PD in my family. I also used amantadine, and physical therapy to strengthen muscles all failed. I decided to adopt a more natural approach and started on Parkinson’s Herbal formula from Organic Herbal Clinic,… อ่านเพิ่มเติม »

Rhonda Galasso
จากผู้เข้าพัก
Rhonda Galasso

ฉันได้รับการวินิจฉัย 2 ปีที่แล้วตอนอายุ 63. Symptoms were tremor in right leg, loss of handwriting ability, and soft voice. I also have difficulty rising from a seated position and have balance issues. I started out taking only Azilect, then Mirapex, and 6 months ago Sinemet. Several months ago I started falling frequently, hence the reason for Sinemet. I tried every shots available but nothing worked. In June 2018, my neurologist and I decided to go with natural treatment and was introduced to Natural Herbal Gardens natural organic Parkinson’s Herbal formula, i had a total decline of symptoms with… อ่านเพิ่มเติม »

Corinne BELMUDES
จากผู้เข้าพัก
Corinne BELMUDES

Un progrès dans le traitement de la maladie de Parkinson qui ne doit pas faire oublier que la DBS (Deep Brain Stimulation ou stimulation profonde du cerveau) nécessite une intervention chirurgicale non dénuée de risques (hémorragique et infectieux) qu’elle n’est pas possible chez tous les patients et qu’elle ne guérit pas la maladie (la maladie avance toujours) : on stimule mécaniquement la zone du cerveau déficiente en dopamine au lieu de chimiquement par des médicaments devenus avec le temps inefficaces ou lourds d’effets indésirables (comme dyskinésies), permettant la réduction de ces médicaments et de leurs effets indésirables