โหลดโปรแกรมเล่น ...

เรือบรรทุกสินค้าชนที่ท่าเรือท่าเรือ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมพอร์ต Jawaharlal ท่าเรือเน, มุมไบประเทศอินเดีย, เรือบรรทุกสินค้าท่าเรือหลงในขณะที่มันเดินเข้ามาใกล้, ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนของท่าเทียบเรือที่. เรือชื่อ CMACGM มุมไบ 336 เมตร, ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงหลังจากการปะทะกัน.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์