โหลดโปรแกรมเล่น ...

มือกลองในวงดนตรีสำหรับเด็กเล็ก
นั่นคือ Nyango ดาว, ตัวละครเด็กจากประเทศญี่ปุ่นเล่นกลองในเพลงสำหรับเด็ก. ความจำเพาะของ, คือว่าการเล่นจังหวะโลหะที่มีกลองและเด็กชื่นชอบ. Nyango ดาวแม้ตีความพร้อมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น, เป็น Koryuin ของโช “เครื่องบินทิ้งระเบิดโกลเด้น” – วงร็อคที่มีถึงด้านบนของชาร์ตญี่ปุ่น.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์