โหลดโปรแกรมเล่น ...

เรียนรู้คำศัพท์ที่ไม่ดีในนกแก้ว
เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใส่เทปบันทึกคำซ้ำที่ไม่ดีในกรงนกแก้ว;

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์