โหลดโปรแกรมเล่น ...

วิธีรูเล็ก ๆ สามารถถือเมาส์;
การ แมทเธีย Wandel ทำการทดลองบางอย่าง, พยายามที่จะตรวจสอบสิ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมที่สามารถถือเมาส์. ผ่านไปหลายวัน, เขาทดลองกับหนูที่อยู่ในคลังสินค้า. วิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นมาสนุกสนานมากยิ่งขึ้นมีผลกระทบเสียงเพิ่มแล้ว, ไฝที่มีความประสงค์ที่จะสมัครใจเข้าร่วมในการทดลอง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์