โหลดโปรแกรมเล่น ...

เท่าใดน้ำมันเชื้อเพลิงรถกินที่ไม่ได้ใช้งาน;
ดีที่สุดคือการปิดเครื่องยนต์ของเราเมื่อรออยู่ในการจราจรหรือที่สัญญาณไฟจราจรไม่ทำงานหรือออกจากรถ; ที่ของทั้งสองคือประหยัดมากขึ้นและวิธีน้ำมันเบนซินมากที่เรากินในทั้งสองกรณี; Fenske เจสันช่วยให้เรามีคำตอบ.

Σχอะไรก็ตามλια

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์