โหลดโปรแกรมเล่น ...

เขื่อนจัมเปอร์หน้าผา

ส่งออกเขื่อน? ถ้ามันลึกพอทำไมไม่? เมื่อมาถึงเขื่อนพวกเขาจะค่อนข้างแย้ง. Hydro power accounts for 15 percent of the world’s current electricity generation. แหล่งพลังงานทดแทนอื่น ๆ ของพลังงานมีส่วนร่วมเพียงร้อยละสี่. อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของการไหลของตะกอนแม่น้ำขนส่งของน้ำจากเขื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. ชีวิตในและรอบ ๆ แม่น้ำวิวัฒนาการและเป็นเงื่อนไขในการกำหนดเวลาและปริมาณของการไหลของแม่น้ำ.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * * * *