โหลดโปรแกรมเล่น ...

สไลด์ในการติดตามสำหรับการกระโดดสกี
ในออสโล, นอร์เวย์, เป็นคนทำสไลด์บนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่สำหรับความสูงของการกระโดดสกี 150 เมตร. ความเร็วถึง 83 กิโลเมตร / ชั่วโมง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์