โหลดโปรแกรมเล่น ...

ความผิดพลาดใหญ่
เมืองฟลิปเปอร์เป็นข้อผิดพลาดแบบโต้ตอบยักษ์ที่ทำโดยความช่วยเหลือของจอแสดงผลแบบสามมิติในซุ้มของ Celestins โรงละครในลียง, ฝรั่งเศส. Κατασκευάστηκε από τους Carol Martin και Thibaut Berbezier για το Festival of Lights 2011, และนักท่องเที่ยวสามารถทดลองใช้งานฟรี.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์