โหลดโปรแกรมเล่น ...

ยานพาหนะชนกับรถในช่องทางฉุกเฉิน
ในมอเตอร์เวย์ในเมืองคอนโรเท็กซัส, คนขับรถหยุดยางแบนในช่องทางฉุกเฉิน. ผู้ขับขี่ยังได้หยุดที่จะช่วยให้, และหลังในขณะที่รถตกออกจากการควบคุมที่มีความเร็วสูงทั้งในรถยนต์นิ่ง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์