โหลดโปรแกรมเล่น ...

เครื่องหั่นเร็วที่สุดในโลก
สมาชิกของการสร้างแบบจำลองกำลังใจทีม Morfars.dk มีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องหั่น, เปลี่ยนมอเตอร์ที่มีรถมอเตอร์รวดเร็วจากระยะไกล. หลังจากการปรับเปลี่ยน, แผ่นที่ถูกตัดไปมิลลิวินาที.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์