โหลดโปรแกรมเล่น ...

มด: ธรรมชาติคอมพิวเตอร์
มดทำสงคราม, การสร้างสะพานและฟาร์มเพาะปลูก. แต่วิธีการประสานงานเพื่อให้พวกเขาได้อย่างกลมกลืน; และสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จาก’ นี้;

เว็บตอน "สิ่งที่ความจริง?!"ด้วย Mikeius.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์