โหลดโปรแกรมเล่น ...

แซงอันตรายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ (รัสเซีย)
คนขับรถพยายามจะแซงเฟรมระหว่างรถ, ในถนนในเมืองโนโวในรัสเซีย. นี้ย้ายที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2018.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์