โหลดโปรแกรมเล่น ...

ฝาโลหะขนาดใหญ่ตกอยู่บนท้องถนน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2018 ในเมืองปทุมธานีประเทศไทย, รถถังในโรงงานปูนซีเมนต์ระเบิดและหมวกโลหะขนาดใหญ่ลดลงในช่วงกลางของถนนในบริเวณใกล้เคียง. เหตุการณ์ขับรถบันทึก, เป็นหมวกโลหะมากกว่าเพียงแค่ตกอยู่บนรถที่อยู่ข้างหน้า.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์