โหลดโปรแกรมเล่น ...

วิทยาศาสตร์ในทางปฏิบัติ
O Mikeius เยี่ยมชมการประชุมเชิงปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ Goulandris, และแสดงให้เราเห็นคนที่มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์