โหลดโปรแกรมเล่น ...

สัมภาษณ์ลูกช้าง
ไม่เคยทำงานกับเด็กทารกหรือสัตว์ป่า… แต่ทารกสัตว์ป่าจะมีการปรับ! ฉันทำชิ้นสั้นสำหรับมือปิดช้างของเราจากไม่กี่ปีที่ผ่านมา!

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์